Breezhaler®

Welkom op breezhaler.nl

Vanaf deze pagina kunt u een instructiefilmpje starten over het gebruik van de Breezhaler. Het filmpje duurt maar een paar minuten, voldoende voor een volledige, duidelijke uitleg.

Mocht u na het zien van deze instructiefilm nog vragen hebben, lees dan de patiëntenbijsluiter in de verpakking van de Breezhaler of vraag het uw arts of apotheker.

Naar video BreezhalerUw toegang tot en gebruik van deze site is onderworpen aan onze disclaimer en privacy verklaring. © Novartis Pharma B.V.